CONNECTING
THE DOTS


Artikel Polo van der Putt en Tineke van de Bunt over bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers

Nog steeds faalt een groot deel van IT-projecten. Toch blijkt het vaak moeilijk om de leverancier aan te spreken op een gebrekkige levering. Het leerstuk van de zorgplicht kan een oplossing bieden. In een artikel van Polo van der Putt en Tineke van de Bunt in de nieuwste Computerrecht analyseren zij meer dan 40 jaar IT-rechtspraak.

LEES MEER

Artikel Arvid van Oorschot over Geneesmiddelenonderzoek en de Bolar-exceptie

Onlangs verscheen in het juridisch tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (‘JGR’) een artikel van Arvid van Oorschot met de titel ‘Geneesmiddelenonderzoek en de Bolar-exceptie: harmonisatie tot de voordeur’.

LEES MEER

CONTACT

Telefoon: 020 504 20 00
Email: info@vondst.com
U vindt alle advocaten hier

CONTACT