< alle advocaten

Merel Rondhuis – Advocaat

Merel heeft na haar Bachelor Rechtsgeleerdheid de Master Internet, Intellectueel Eigendomsrecht en Informatie- en Communicatietechnologie afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (beide cum laude). Tijdens haar studie heeft zij diverse stages gelopen en werkervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven en de advocatuur.

Voorafgaand aan haar komst bij Vondst Advocaten was Merel als paralegal verbonden aan een nichekantoor in Amsterdam, waar zij zich bezig hield met alle aspecten van het intellectueel eigendomsrecht, IT en privacy.

In september 2016 is Merel als advocaat in dienst getreden bij Vondst Advocaten. Merel houdt zich binnen de praktijk van Vondst Advocaten bezig met het intellectueel eigendomsrecht in brede zin. De nadruk van haar praktijk ligt hierbij op het adviseren en procederen binnen het auteursrecht, merkenrecht en het modellenrecht.

Merel is actief lid van de Jonge Balie te Amsterdam en zij is daarnaast lid van diverse vakverenigingen waaronder AIPPI Young Members en de BMM.

Merel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Intellectueel eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Merel verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.