< alle advocaten

Remco de Ranitz – Of Counsel

Jhr. mr. dr. R.E.P. (Remco) de Ranitz (1949) studeerde van 1968 tot 1972 aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn afstuderen werd hij wetenschappelijk assistent en docent aan deze universiteit. In 1977 behaalde hij zijn Doctoraat. Sindsdien is hij werkzaam in de rechtspraktijk en is hij gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht.

De Ranitz is sinds juli 2014 of counsel bij Vondst. Voor die tijd werkten Vondst en De Ranitz al geruime tijd samen in een alliantie. Zo traden Vondst en De Ranitz met succes gezamenlijk op als lead counsel voor Angiotech Pharmaceuticals bij de handhaving van “het Hunter octrooi” op de taxol stent in Nederland (lees enkele relevante beslissingen hier).

De Ranitz was jaren als partner verbonden aan verscheidene advocatenkantoren. Ook was hij tussen 1989 en 1996 op het gebied van Europees recht en intellectuele eigendom als gastdocent verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De Ranitz is tevens medeoprichter en redacteur van het blad Industriële Eigendom en Reclamerecht (IER).

Remco de Ranitz is vooral gespecialiseerd op het gebied van complexe technologische octrooirechtelijke materie, zoals geneesmiddelen, medische apparatuur, chemie en biotechnologie. Echter, ook in het merkenrecht en het auteursrecht heeft De Ranitz opgetreden in geruchtmakende zaken, waaronder voor Uderzo (Asterix & Obelix) en de officiële Nederlandse Kerstman.

De Ranitz heeft opgetreden bij de hoogste juridische instanties in Nederland, de Benelux en de Europese Unie, zoals bij de Hoge Raad (o.a. in de zaak Lincoln / Interlas, de baanbrekende uitspraak die grensoverschrijdende verbodsacties in octrooizaken mogelijk maakte, NJ 1992, 404), het Benelux Gerechtshof (Burberrys 1 en Burberrys 2) en het Europese Hof van justitie (de nog altijd toonaangevende merkenrechtelijke uitspraak Puma / Sabel).

De Ranitz is lid van diverse beroepsverenigingen zoals de International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), International Trademark Association (INTA), International Bar Association (IBA), American Intellectual Property Law Association (AIPLA), Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG), European Patent Lawyers Association (EPLAW) en Licensing Executives Society (LES).