< alle items

Annotatie Tjeerd Overdijk onder uitspraak octrooigeschil Rovi/Ziggo

Geschreven door: Vondst Newsdesk12 februari 2013

TAGS: , ,

Op 25 juni 2013 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het octrooigeschil tussen Rovi en Ziggo. Het octrooi had betrekking op een computer-gerelateerde uitvinding voor een manier om op televisie korte programmainformatie te verstrekken met behulp van zgn. overlay-schermen. Het Hof vond deze materie niet technisch genoeg om de geclaimde uitvinding voldoende inventief te achten. Om die reden bevestigde het Hof een eerdere beslissing van de rechtbank waarbij het octrooi werd vernietigd. Op verzoek van het blad Computerrecht schreef Tjeerd Overdijk een annotatie op de uitspraak.