< alle items

Artikel Polo van der Putt en Tineke van de Bunt over bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers

Geschreven door: Vondst Newsdesk14 september 2018Nog steeds faalt een groot deel van IT-projecten. Toch blijkt het vaak moeilijk om de leverancier aan te spreken op een gebrekkige levering. Het leerstuk van de zorgplicht kan een oplossing bieden. In een artikel van Polo van der Putt en Tineke van de Bunt in de nieuwste Computerrecht analyseren zij meer dan 40 jaar IT-rechtspraak. Uit de rechtspraak kan geconcludeerd worden dat IT-leveranciers die de indruk wekken een specifiek probleem van de klant op te (kunnen) lossen, de klant voldoende moeten informeren en waarschuwen om deze te behoeden voor onmogelijkheden, grote risico’s, lichtvaardigheid en gebrek aan inzicht. Het streven zou moeten zijn om teleurstelling achteraf bij de klant te voorkomen. Een leverancier die dat uit het oog verliest, kan handelen in strijd met de zorgplicht. Dit sluit aan bij de recente jurisprudentie buiten de IT inzake bijzondere zorgplichten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Polo van der Putt of Tineke van de Bunt.

Bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers – Computerrecht 2018-160