< alle items

Artikel van Puck Polter in European Journal of Law and Technology

Geschreven door: Vondst Newsdesk24 november 2017

TAGS:

Artikel van Puck Polter van Vondst en Arno Lodder (Vrije Universiteit en SOLV Advocaten) voor The European Journal of Law and Technology.

ISP blocking and filtering: on the shallow justification in case law regarding effectiveness of measures’

Het juridische raamwerk voor auteursrechtelijke bescherming is verouderd. Ondanks deze veroudering wordt er nog altijd weinig moeite gedaan om de bedreigingen van nieuwe technologie tegen te gaan en online mogelijkheden te onderzoeken (zoals Netflix en Spotify). In het voortdurende strijd om het elektronisch vergiet te dichten blijkt het interessant de effecten van maatregelen tegen online piraterij te evalueren. In ieder geval blijken traditionele handhavingstechnieken niet de gewenste effecten te bereiken. De reden hiervoor is dat technologie velen mogelijkheden biedt om de maatregelen te omzeilen.

Door de jaren heen zijn er vele vorderingen door rechters toegewezen om websites die online piraterij faciliteren te blokkeren. Vele verschillende argumenten werden voor de rechters gepresenteerd. Dit artikel heeft als doel te achterhalen hoe effectief een blokkering moet zijn om een vordering om een dergelijke blokkering toe te wijzen. Het concept van effectiviteit zal worden toegelicht met behulp van verschillende theorieën en rechtspraak.

Klik hier voor de volledige publicatie