< alle items

Checklist Nederland ICT Voorwaarden

Geschreven door: Vondst Newsdesk15 augustus 2014

TAGS:

In juni heeft de branchevereniging van de Nederlandse IT-industrie, Nederland ICT, haar nieuwe algemene voorwaarden gepubliceerd. Een inkijkexemplaar vindt u hier. Deze voorwaarden zijn de opvolger van de ICT~Office Voorwaarden (die op hun beurt de Fenit-voorwaarden hebben opgevolgd).

Inhoudelijk zijn de verschillen met de directe voorganger niet zo groot. De voorwaarden hebben tot doel de belangen van IT-leveranciers zo goed mogelijk te dienen. Door de voorwaarden lopen daartoe twee lijnen. Enerzijds beperken de voorwaarden de verplichtingen van leverancier. Anderzijds beperken zij de rechtsmiddelen die afnemer ten dienste staan indien leverancier wanpresteert. In de hierbij gevoegde checklist staat een overzicht van de meest beperkende artikelen. Enkele van de in het oog springende beperkingen zijn de volgende:

  • prijzen kunnen door leverancier eenzijdig worden gewijzigd;
  • zelfs uiterste opleverdata gelden niet als fatale datum;
  • in licentie genomen programmatuur mag niet bij derden ter hosting worden ondergebracht;
  • maatwerk mag niet worden aangepast;
  • afgesproken service levels gelden niet in geval van niet-beschikbaarheid wegens eenzijdig door leverancier te bepalen onderhoudsperiodes;
  • leverancier staat niet in voor de juistheid van zijn adviezen;
  • geleverde software mag niet-substantiële fouten bevatten;
  • de inhoud van sommige diensten kan door leverancier eenzijdig worden gewijzigd, zonder dat afnemer daar wat tegen kan ondernemen.

De rechtsmiddelen waar een afnemer doorgaans het meeste van moet hebben bij wanprestatie zijn opschorting, ontbinding en schadevergoeding. De voorwaarden beperken al deze rechtsmiddelen. De beperkingen zijn voor een deel marktconform. Zo wordt van het uitsluiten van aansprakelijkheid voor gevolgschade in de meeste gevallen toch al geen probleem gemaakt binnen de IT-markt. Ook het beperken van garantietermijnen tot 3 maanden is niet ongebruikelijk.

Klik hier voor de volledige publicatie.