< alle items

Noot Polo van der Putt in Computerrecht

Geschreven door: Vondst Newsdesk14 maart 2019Polo van der Putt schreef een noot onder de uitspraak van de rechtbank Noord-Brabant inzake Alert. De rechtbank oordeelt dat Alert zich niet op haar exoneratiebeding kan beroepen, omdat zij haar haar werkzaamheden had opgeschort in strijd met een contractueel opschortingsverbod. Interessant is ook de overweging van de rechtbank dat indien een ICT-project met een einddatum vertraging oploopt, van de opdrachtgever mag worden verwacht dat deze meewerkt aan verkorting van de termijnen om de einddatum van het ICT-project toch nog te kunnen halen. Lees de noot hier.