< alle items

Noot Polo van der Putt inzake gebrekkige software

Geschreven door: Vondst Newsdesk2 maart 2015

TAGS:

Noot van Polo van der Putt voor Computerrecht.

Soms heb je van die vonnissen waarvan je denkt: wat is hier gebeurd? Het onderhavige vonnis is er zo een. Spitters schaft begin 2009 software aan bij Electel. De levertijd bedraagt 10 weken. Bepaald soepel loopt het echter niet. Vanwege klachten over het geleverde zegt Spitters eind 2011 het vertrouwen op in Electel. Begin 2012 stelt Spitters Electel in gebreke en sommeert zij Electel binnen 5 werkdagen de software werkend op te leveren. Bij brief van 8 november 2012 ontbindt Spitters de overeenkomst. De rechtbank gaat hier niet in mee. Volgens de rechtbank staat rechtens niet vast dat Electel wanprestatie heeft gepleegd en dat ontbinding is gerechtvaardigd:

“5.21 Samengevat ligt aan dit oordeel ten grondslag dat Spitters’ betoog dat er door Electel software ontwikkeld is, is verworpen en dat van tijdige en concrete klachten over hetzij het gekochte hetzij daaraan verrichte aanpassingswerkzaamheden niet gebleken is. Er is daarmee geen moment aanwijsbaar waarop Electel in verzuim verkeerde en ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd was. Hiermee is de grondslag van Spitters’ vordering verworpen.”

Klik hier voor de volledige publicatie.