< alle items

Outsourcing en architectuur

Geschreven door: Vondst Newsdesk29 juni 2012

TAGS: ,

Polo van der Putt en Titus Engels hebben meegeschreven aan het boek “Outsourcing onder Architectuur”.  Hierin wordt ingegaan op de rol die architectuur in outsourcingsprojecten speelt en die belangrijker wordt naarmate de complexiteit van de outsoursourcing toeneemt.
In dit boek worden outsourcing en architectuur bekeken vanuit het oogpunt van de uitbesteder, de leverancier, het adviesbureau en de jurist. Het boek is een uitgave van Van Haren Publishing in samenwerking met Platform Outsourcing Nederland en is hier verkrijgbaar.