< alle items

Ricardo Dijkstra spreekt op UNION congres sufficiency en clarity in het octrooirecht

Geschreven door: Vondst Newsdesk3 maart 2015

TAGS: ,

Tijdens de UNION ronde tafel bijeenkomst van 27 februari 2015 in München heeft Ricardo Dijkstra gesproken over volledigheid en duidelijkheid in het octrooirecht. De bijeenkomst met de titel “Insufficiently clear and clearly insufficient?” werd door meer dan 140 octrooiadvocaten, octrooigemachtigden en octrooirechters bezocht.

Breedst mogelijke octrooien en maximale rechtszekerheid. Duidelijkheid van octrooiconclusies is een formeel vereiste dat het publieke belang tegenover de wens van de octrooihouder voor maximale bescherming zet. Is er een evenwichtig midden tussen de belangen van derden en octrooihouders? Verschillen tussen de conclusies en de beschrijving kunnen potentieel vernietigend zijn in juridische procedures, zoals de bekende Occlutech-zaak heeft aangetoond. Dient de verantwoordelijkheid voor duidelijke conclusies daarom geheel te liggen bij de octrooihouder? Tijdens de UNION Ronde Tafel werden de voordelen en nadelen van duidelijkheidsbezwaren in zowel de verleningsprocedure als de geldigheidsprocedure besproken vanuit het perspectief van het Europees Octrooibureau en vanuit nationaal perspectief.

De presentatie van Ricardo vindt u hier.