< alle advocaten

Bart Kiewiet – Of Counsel

Bart Kiewiet is behalve een vooraanstaand specialist op het gebied van het kwekersrecht, deskundig op het terrein van het Nederlandse en Europese bestuursrecht. Hij is coauteur van een standaardwerk over het Communautair kwekersrecht en treedt regelmatig op als spreker op seminars en als gastdocent aan de universiteiten van Wageningen en Straatsburg.

Bart treedt niet op als advocaat, maar in zijn hoedanigheid als Of Counsel levert hij strategisch en inhoudelijk advies in zaken op alle specialistische praktijkgebieden van Vondst, met een focus op kwekersrecht en bestuursrecht.

Bart Kiewiet studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na een loopbaan bij het Productschap voor Siergewassen werd hij in 1984 lid en later coördinerend vice-president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB), de (gerechtelijke) beroepsinstantie voor geschillen op het terrein van het sociaal-economisch bestuursrecht.

Vanaf 1989 combineerde Bart zijn functie bij het CBB met het voorzitterschap van de Raad voor het Kwekersrecht, toentertijd de bevoegde instantie voor het verlenen van Nederlandse kwekersrechten. Van 1996 tot 2011 was Bart Kiewiet voorzitter van het Communautair Bureau voor Plantenrassen, een agentschap van de Europese Unie belast met de uitvoering van het Communautaire kwekersrechtsysteem, beter bekend als CPVO.