< alle advocaten

Herwin Roerdink – Partner

Herwin is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, (online) marketing en privacy.

Hij adviseert en procedeert over de bescherming, exploitatie en handhaving van het merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht en handelsnaamrecht. Daarnaast heeft hij een sterke focus op het gebied van privacy, (online) marketing, licensing, franchise en distributie. Naast advisering op dat gebied, heeft hij diverse cliënten bijgestaan in handhavingsprocedures door de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens. Zijn cliënten komen uit verschillende sectoren, waaronder FMCG, internet, media en entertainment, fashion, automotive en goede doelen.

Herwin spreekt en publiceert regelmatig over het intellectueel eigendomsrecht, (online) marketing en privacy. Hij is onder andere medeauteur van het boek “Data Protection & Privacy” van Sweet & Maxwell, het hoofdstuk “Curator en intellectuele eigendom” in het Praktijkboek Insolventierecht, SDU Commentaar Vermogensrecht (onderdeel oneerlijke handelspraktijken) en het losbladig handboek Intellectueel Eigendom (onderdeel auteursrecht).

Herwin is lid van de International Trademarks Association (INTA), MARQUES, de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en de International Association of Privacy Professionals (IAPP). Daarnaast is hij vaste medewerker van het Tijdschrift voor Internetrecht.

Herwin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Herwin verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.