< alle advocaten

Nadine Reijnders-Wiersma – Advocaat

Nadine studeerde Privaatrecht en Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie werkte zij mee aan de tweewekelijkse Kluwer IP Patent Case Review nieuwsbrief.

Nadine begon haar carrière als advocaat bij een gespecialiseerd intellectueel eigendomsrechtkantoor in Amsterdam, waar zij zich voornamelijk bezighield met (farmaceutisch) octrooirecht.

Sinds september 2014 is Nadine advocaat bij Vondst. Zij richt zich op het adviseren en procederen op alle gebieden van het intellectuele eigendomsrecht, zoals merken, modellen, auteursrecht en octrooien.

Nadine is lid van diverse nationale en internationale beroepsverenigingen, waaronder AIPPI en AIJA.

Nadine staat als specialist op Intellectueel Eigendomsrecht ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.