< alle advocaten

Otto Swens – Partner

Otto (1970) is samen met Tjeerd Overdijk oprichter van Vondst Advocaten (2007). Otto houdt zich bezig met alle aspecten van het intellectuele eigendom, maar zijn praktijk kent een sterke focus op het octrooirecht. Otto adviseert en procedeert in nationale en internationale octrooizaken, met name op het gebied van farma (ook Aanvullende BeschermingsCertificaten), chemie, tech/telecom en werktuigbouw.

Daarnaast is Otto actief in de farmaceutische regulatoire praktijk. Hij adviseert en procedeert daarin onder meer over vergunningen van (wees)geneesmiddelen, paediatrische indicaties en de samenloop van stimulansen en beloningen voor geneesmiddelenonderzoek, zoals dossierbescherming, marktexclusiviteit en verlengingen daarvan. Daarnaast adviseert en procedeert Otto over productaansprakelijkheid, parallel import, maximumprijzen, DBC’s, vergoedingen, en reclame voor (recept)geneesmiddelen.

Otto vertegenwoordigt cliënten in juridische procedures bij de Nederlandse gerechten, zowel in civiele als bestuursrechtelijke procedures, bij het Gerecht en het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en, vanaf 1 juni 2023, bij het Eengemaakt Octrooigerecht (beter bekend als het Unified Patent Court, de ‘UPC’).

Otto wordt internationaal erkend als octrooi – en life sciences advocaat. Chambers beveelt Otto aan als volgt: “understands our business very well and gives strategic recommendations” whilst also praising his “clear and concise advice”. De IAM Patent 1000 gids vermeldt: “a really pleasant guy to work with”, Otto Swens, “is timely and thorough, very hands-on and a stellar litigator”. Otto wordt ook aangeraden als octrooi en life sciences advocaat door Practical Law Company en Managing Intellectual Property.

Otto is voorzitter van de Adviescommissie Wetgeving Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast is Otto auteur van het in 2011 bij Oxford University Press verschenen handboek ‘Pharmaceutical, Biotechonology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation’.
Otto spreekt en publiceert ook regelmatig over onderwerpen op het gebied van het octrooirecht en farmaceutisch regulatoir recht.

Otto is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de AIPPI, EPLAW, de Vereniging voor Farmacie en Recht, de VIEPA (octrooirecht) en de PTMG.

Otto heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Otto verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.