< alle advocaten

Otto Swens – Partner

Otto is samen met Tjeerd Overdijk oprichter van Vondst Advocaten. Otto houdt zich bezig met alle aspecten van het intellectuele eigendom, maar zijn praktijk kent een sterke focus op octrooirecht. Otto adviseert en procedeert in nationale en internationale octrooizaken, met name op het gebied van werktuigbouwkunde, chemie en farma. Otto procedeert en adviseert momenteel onder andere over de geldigheid en/of niet-inbreuk van formuleringsoctrooien, tweede medische indicaties, doseringsregimes, Aanvullende Beschermingscertificaten, weesgeneesmiddelen, biosimilars, magneetdichtheidsscheiders en werkwijzen voor het produceren van pellets van bodemas.

Daarnaast is Otto actief in de farmaceutische & life sciences praktijk. Hij adviseert daarin onder meer over vergunningen van (wees)geneesmiddelen en paediatrische indicaties en de samenloop tussen de stimulansen en beloningen voor geneesmiddelenonderzoek, zoals dossierbescherming, marktexclusiviteit en verlengingen daarvan. Daarnaast adviseert Otto over productaansprakelijkheid, parallel import, maximumprijzen, DBC’s, vergoedingen, en reclame voor (recept)geneesmiddelen.

Otto wordt internationaal erkend als octrooi – en life sciences advocaat. Chambers beveelt Otto aan als volgt: “understands our business very well and gives strategic recommendations” whilst also praising his “clear and concise advice”. De IAM Patent 1000 gids vermeldt: “a really pleasant guy to work with”, Otto Swens, “is timely and thorough, very hands-on and a stellar litigator”. Otto wordt ook aangeraden als octrooi en life sciences advocaat door Practical Law Company en Managing Intellectual Property.

Otto spreekt en publiceert regelmatig over octrooirecht en farmaceutisch recht, onder andere op congressen en in tijdschriften. Daarnaast is Otto auteur van het in 2011 bij Oxford University Press verschenen handboek ‘Pharmaceutical, Biotechonology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation’. Otto is tevens co-auteur van de nieuwe Sdu uitgave Commentaar Intellectuele Eigendom – Octrooirecht en voorzitter van de Adviescommissie IE wetgeving.

Otto is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de AIPPI, EPLAW, de Vereniging voor Farmacie en Recht, de VIEPA (octrooirecht) en de PTMG.

Otto heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Otto verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.