< alle advocaten

Ricardo Dijkstra – Partner

In september 2014 is Ricardo als partner toegetreden bij Vondst. Daarvoor was hij het hoofd van de octrooiprocespraktijk van een groot Nederlands advocatenkantoor, waar hij ruim dertien jaar werkzaam was.

Ricardo is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, waarbinnen hij vooral procedeert in (grensoverschrijdende) octrooirechtelijke en know-how geschillen en geschillen met betrekking tot life sciences en medische hulpmiddelen. Naast octrooiprocedures op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen procedeert Ricardo ook over octrooien op het gebied van werktuigbouw, elektronica en chemie.

Daarnaast, bij fusies en overnames en beursnoteringen, stelt Ricardo due diligence rapportages of opinies op over de intellectueel eigendomsrechtelijke aspecten van ondernemingen evenals over aspecten met betrekking tot regelgeving inzake geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingsproducten, gezondheidsproducten en cosmetica. In dat kader is hij tevens betrokken geweest bij diverse herstructeringen van wereldwijde octrooiportfolio’s.

Diverse internationale gidsen bevelen Ricardo aan als ‘leading individual’. Een aantal citaten: “he knows how to play the right cards at the right moments”, “intricate knowledge of pharmaceutical law, regulatory and marketing issues makes him a steadfast ally in all manner of contentious situations”, “no attorney receives such effusive praise as Ricardo Dijkstra” en “his knowledge is just superb – he can come up with the perfect solution to the most difficult of problems”.

Ricardo ontving in 2017 de Client Choice Award, waarbij werd opgemerkt: “he can design novel litigation strategies to help clients reach their commercial goals”, “he is not afraid to clearly recommend which route to take” en “the quality of his work is high and he provides excellent value for money”.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen geeft Ricardo gastcolleges over internationale octrooigeschillen en internationaal privaatrecht (internationaal procesrecht en toepasselijk recht) en octrooirecht. Verder is Ricardo actief binnen de beroepsvereniging AIPPI en lid van de European Patent Lawyers Association (EPLAW), de VIEPA (met speciasliatie octrooirecht) de Vereniging van Farmacie en Recht en de PTMG.

Ricardo heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Ricardo verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.