< alle advocaten

Sjoerd Peters – Advocaat

In 2020 is Sjoerd afgestudeerd in de (selectieve) master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor heeft hij de bachelor Rechtsgeleerdheid met goed gevolg afgerond. Gedurende deze periode heeft hij de nodige ervaring opgedaan binnen de juridische praktijk. Zo heeft hij onder meer stages en werkstudentschappen gelopen bij verschillende advocatenkantoren. Bij deze kantoren focuste hij zich op het intellectuele eigendomsrecht, meer in het bijzonder het octrooirecht. Eveneens heeft Sjoerd gewerkt voor Clinic Law Incubator, een specialistische rechtswinkel met bijzondere aandacht voor het informatierecht. Sjoerd is hiernaast gelieerd geweest aan het instituut voor Informatierecht (IVIR), een duurzame startup en een legal tech bedrijf.

Sjoerd schreef zijn masterscriptie over de beoordeling van de rechtmatigheid van perspublicaties. Hij onderzocht, onder meer door middel van extensieve jurisprudentieanalyse, de verschillen in gewicht van de beoordelingsfactoren van perspublicaties.
Sjoerd is per mei 2021 in dienst getreden bij Vondst Advocaten. Zijn werkzaamheden richten zich met name tot de octrooi- en life sciences praktijkgroep.