< alle advocaten

Sophie Janssen – Advocaat

Sophie heeft de Master Rechtsgeleerdheid met de afstudeerrichting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Tijdens haar master heeft Sophie stage gelopen bij een bureau voor merken, modellen en domeinnamen en in 2016 liep zij gedurende twee maanden student-stage bij Vondst Advocaten.

Sophie is per augustus 2017 in dienst getreden bij Vondst Advocaten als juridisch medewerker en sinds begin 2018 werkzaam als advocaat. Sophie houdt zich bezig met het intellectuele eigendomsrecht in brede zin, met een focus op auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht. Daarnaast heeft zij een focus op privacyrecht.

Sophie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Sophie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.