< alle advocaten

Tjeerd Overdijk – Partner

Tjeerd Overdijk studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en is advocaat sinds 1984. Hij is al ruim 25 jaar een all-rounder op het gebied van het intellectueel eigendom, met een speciale belangstelling voor zaken op het snijvlak van het Intellectuele Eigendom en (informatie)technologie, zoals de handhaving van rechten op software, merken en auteursrechten op Internet, databankenrecht, software- en business method-octrooien en merk- en domeinnaamgeschillen. Hij is tevens WIPO-geschillenbeslechter voor geschillen onder het Toplevel Domein .nl.

Daarnaast is hij één van de weinige specialisten op het gebied van het kwekersrecht. Hij was betrokken bij het eerste rechtsgeding ter wereld over het afgeleide rasbegrip (EDV) en heeft sindsdien ruime ervaring met dit onderwerp opgedaan. Hij heeft ook ervaring met procederen bij de Board of Appeal van het Communautair Bureau voor Plantenrassen in Angers (F). Tjeerd treedt geregeld op als docent bij post-doctorale cursussen op het gebied van zijn expertises. Hij is medewerker en auteur van het losbladig handboek Intellectueel Eigendom (onderdeel auteursrecht) en van een monografie over Intellectueel Eigendom & ICT (onderdeel octrooirecht).

Tjeerd is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Vereniging voor Auteursrecht, de AIPPI, de International Trademarks Association, MARQUES en de European Communities Trademarks Association.

Tjeerd heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Burgerlijk Procesrecht (Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation) en Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Tjeerd verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.