< alle advocaten

Tjerk Sigterman – Advocaat

Tjerk studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie liep hij onder meer een student-stage op de sectie IE/IT bij Van Doorne Advocaten, waar hij tevens als werkstudent heeft gewerkt.

Sinds 2012 werkt Tjerk als advocaat bij Vondst. Hij houdt zich bezig met alle aspecten van het intellectuele eigendom, maar zijn specialisatie betreft het adviseren en procederen in octrooizaken, met name op het gebied van farma & life sciences, chemie en werktuigbouw. Tjerk is de afgelopen jaren onder meer betrokken geweest bij zaken over stofoctrooien, farmaceutische formuleringen, tweede medische indicatieoctrooien, betontechnologie en magnetische dichtheidsscheiding.

Tjerk is actief bij de Jonge Balie Amsterdam, waarvan hij in 2016-2017 voorzitter was en is daarnaast lid van onder meer de AIPPI en YoungEPLAW.

Tjerk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is Tjerk verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.