< alle items

Weer een mislukt IT-project

Geschreven door: Vondst Newsdesk27 april 2012

TAGS: ,

Vandaag verscheen in Computterrecht de noot van Polo van der Putt bij de uitspraak van de rechtbank Arnhem d.d. 7 december 2011 inzake een mislukt IT-project.

Uit talloze onderzoeken blijkt steeds weer dat slechts 20-30% van de IT-projecten slaagt, een even groot percentage sowieso faalt en de uitkomst van de overige projecten wordt betwist. Over faal- en succesfactoren is veel gepubliceerd. Enkele van de meest genoemde ‘big hitters’ zijn irreële verwachtingen, gebrekkig projectmanagement, slechte communicatie, te laat geëscaleerde problemen en slecht vastgelegde afspraken. Puur technisch falen komt in de meeste lijsten van faalfactoren niet voor. Ook in de onderhavige zaak is geen sprake van technisch falen. In de afgelopen 30 jaar is er niet veel verbeterd. Dezelfde faalfactoren blijven maar terugkomen. Betrokkenen bij IT-projecten blijven zich maar stoten aan dezelfde stenen. De verwijten betreffen zowel de leveranciers als de opdrachtgevers. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de faalkans bij grotere projecten substantieel hoger is dan bij kleine projecten. Uit de onderzoeken van de Standish Group blijkt dat van IT-projecten met arbeidskosten van minder dan $ 750.000 er slechts 5% mislukt, terwijl van projecten met een loonsom van meer dan $ 10 miljoen 63% mislukt.