< alle items

Artikel Herwin Roerdink over e-Privacyverordening

Geschreven door: Vondst Newsdesk5 maart 2018Onlangs verscheen in het Tijdschrift voor Internetrecht een artikel van Herwin Roerdink over het voorstel van de e-Privacyverordening. In het kielzog van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG/GDPR) heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan over het aanscherpen van de regels voor elektronische-communicatiediensten. Deze regels hebben impact op alle partijen die gebruik maken van elektronische communicatie, (online) marketing en cookies. In navolging van de AVG worden ook in de EPV dezelfde hoge boetes geïntroduceerd.
Het voorstel van de EPV moet nog verder worden behandeld in het Europees Parlement, de Commissie en de Raad en het is waarschijnlijk dat er nog een transitieperiode van één jaar in acht zal worden genomen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het artikel of over de laatste stand van zaken op de hoogte willen worden gehouden, dan kunt u dat hier laten weten.