< alle items

Beschermingsomvang vs Bijdrage aan de stand van de techniek

Otto Swens, AIPPI Zeist, 12 maart 2014 – Power Point presentatie bij Octrooidebat

Power Point presentatie van Otto Swens als inleiding bij het octrooidebat gehouden tijdens het AIPPI symposium te Zeist op 12 maart 2014. Het debat ging over de relatie tussen de beschermingsomvang van een octrooi en de bijdrage van het octrooi aan de stand van de techniek. Onder meer het arrest van de Hoge Raad uit juni 2013 in de Lundbeck zaak (esctialopram) is daarbij uitvoerig aan de orde gekomen.