CYBERSECURITY

CYBERSECURITY

Cybersecurity (digitale weerbaarheid) is relevant voor alle organisaties. Beveiligingsincidenten komen regelmatig voor, en cybersecurity-verzekeringen zijn kostbaar. Er is de laatste jaren veel nieuwe wetgeving op organisaties afgekomen op het gebied van cybersecurity, en er is nog meer wetgeving in de maak.

Het team van Vondst combineert inhoudelijke kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity met haar jarenlange kennis en ervaring op het gebied van (IT-) producten en diensten en het privacyrecht.

De advocaten binnen de cybersecurity-praktijk van Vondst houden zich onder meer bezig met advisering, het opstellen en onderhandelen van contracten en assistentie bij conflicten, in en buiten rechte, meer in het bijzonder op het gebied van:

  • Diverse (aankomende) wetgeving, waaronder de NIS2-richtlijn, de Cybersecurty Act, DORA, AVG en de Cyber Resilience Act (voorstel)
  • Contractuele eisen aan beveiliging
  • Afhandeling beveiligingsincidenten en datalekken
  • Responsible disclosure policies
  • Incident response procedures en datalek protocollen
  • Omgang met ketenrelaties
  • Commerciële contracten
  • Audits
  • Beleid van toezichthouders en overheidsorganisaties, waaronder AP, ENISA, en NCSC.

Onze cliënten zijn te vinden in alle geledingen van de economie. Tot onze cliënten behoren onder meer commerciële dienstverleners, consultants, financiële instellingen, woningbouwcoöperaties, zorgverleners, IT-dienstverleners, fabrikanten en softwareontwikkelaars.