KWEKERSRECHT

KWEKERSRECHT

 

Een bijzonder onderdeel van de praktijk van Vondst vormt het werk voor bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling of exploitatie van plantaardig uitgangsmateriaal, in de sectoren sierteelt, fruitteelt en zadenveredeling. Informatietechnologie (IT) en de toepassing ervan is zeer complex en constant in ontwikkeling. Vondst bundelt een enthousiast team met jarenlange, specifieke ervaring met IT-recht. Bedrijven in deze sectoren adviseren wij met regelmaat over beschermingsmogelijkheden voor de door hen ontwikkelde producten en de door hen gebruikte veredelingsen teeltmethodes en over licentie- en andere exploitatieovereenkomsten.

Vondst dient geen aanvragen in voor kwekerrechten, maar in geval van weigering door de verleningsinstanties, of opposities van derden, verlenen wij wel bijstand in procedures bij de Nederlandse Raad voor Plantenrassen, de Board of Appeal van het Communautair Bureau voor Plantenrassen en, als het nodig is, ook bij hogere Europese instanties. Daarnaast procederen wij regelmatig over een grote verscheidenheid aan geschillen waar bedrijven in de genoemde sectoren mee te maken kunnen krijgen, zoals geschillen over de geldigheid van verleende kwekersrechten, de nakoming van licentie-overeenkomsten, over de kwaliteit van geleverd plantmateriaal en zaken over de inbreuk op kwekersrechten, bijvoorbeeld kwesties over afgeleide rassen (EDV’s) of het leggen van beslagen of andere procedures ter bestrijding van illegale vermeerdering of verhandeling, of het voorkomen van de import van illegaal materiaal op basis van de Europese Anti-Piraterij Verordening.