< alle items

Noot Puck Polter inzake uitputting van auteursrecht op software

Geschreven door: Vondst Newsdesk4 januari 2017

TAGS: ,

Noot van Puck Polter van Vondst voor het Tijdschrift voor Internetrecht

Vier jaar na het baanbrekende UsedSoft-arrest  van het Hof van Justitie is er een vervolg: Hof van Justitie 12 oktober 2016, C-166/15 (Ranks en Vasiļevičs vs. Microsoft Corp.). Het Hof van Justitie zag zich wederom geconfronteerd met uitputting van distributierecht op computerprogramma’s. Deze uitputtingsleer houdt in dat wanneer een werk waarop een auteursrecht rust eenmaal in het verkeer is gebracht, de houder van het auteursrecht zich niet kan verzetten tegen distributie ervan door een rechtmatige verkrijger. De uitputtingsleer is onder meer vastgelegd in art. 4 lid 2 van de Europese Softwarerichtlijn  en geldt dus voor de doorverkoop van computerprogramma’s. De vraag die rijst is: onder welke omstandigheden?

Klik hier voor de volledige publicatie.