< alle items

Streefdatum is geen datum?

Geschreven door: Vondst Newsdesk4 februari 2014

TAGS:

Noot van Polo van der Putt in Computerrecht bij Centric/Wehkamp.

Wehkamp wilde een nieuw ERP-systeem, Centric zou het leveren en inrichten. Het totale factuurbedrag bedraagt € 2.395.945,15, het resultaat is bedroevend. Bijna 11 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen opleverdatum is de performance ondermaats en zijn er veel fouten. Afmaken van de software zal veel tijd en geld kosten. Illustratief is de verklaring van de fabrikant van de software (Microsoft): ”Microsoft is van mening dat de kwaliteit van de huidige oplossing niet voldoende is om in productie te nemen. Er is wel voldoende basis waarop doorgebouwd kan worden. [….] Microsoft voorziet een doorlooptijd van 8-12 maanden”.

Een sterke zaak voor Wehkamp, zo op het eerste gezicht. Toch trekt Wehkamp aan het kortste einde. De lessen:

  • Volg de overeengekomen acceptatieprocedures bij oplevering van software, anders kun je niet klagen
  • Als er geen harde oplevertermijn is, spreek dan goed af wat er gebeurt als de streefdatum niet wordt gehaald, anders kun je niet in gebreke stellen
  • Ook als een stuurgroepsvoorzitter formeel geen volmacht heeft, kan hij toch bindende afspraken maken; goed aansturen dus en veel controleren.

Klik hier voor de volledige publicatie.