< alle advocaten

Tineke van de Bunt – Partner

Tineke van de Bunt is werkzaam op het gebied van het (IT) contractenrecht, privacyrecht en e-commerce. Tineke houdt zich voornamelijk bezig met het opstellen van commerciële contracten (softwarelicenties, SaaS, distributie, sourcing) en het adviseren over IT, privacy en e-commerce gerelateerde vraagstukken. Denk aan het aangaan of beëindigen van contractuele relaties, de implementatie van de AVG, het gebruik van direct marketing en cookies. Ook vertegenwoordigt Tineke klanten bij geschillen over IT- en privacy gerelateerde onderwerpen (bijv. misgelopen automatiseringsprojecten) bij de rechter, en adviseert zij in verband met privacy gerelateerde onderzoeken door de toezichthouder.

Tineke heeft in 2016 de postdoctorale opleiding “Informaticarecht” aan de Grotius Academie afgerond. Daarnaast publiceert zij regelmatig in vakbladen over IT- en privacy gerelateerde onderwerpen.

Tineke studeerde in 2010 af aan de Universiteit Leiden met als master ondernemingsrecht, waarbinnen zij zich specialiseerde op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Ook heeft Tineke een semester aan het Queen Mary College, University of London gestudeerd. Sinds 2011 is zij advocaat, en per 2017 verbonden aan Vondst. Voor haar komst bij Vondst werkte Tineke bij een ander Amsterdams nichekantoor.

Tineke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Informatierecht (IT-recht) en Privacy recht. Op grond van deze registratie is Tineke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.