AUTEURSRECHT & VORMGEVING

AUTEURSRECHT & VORMGEVING

 

Vondst heeft een ruime ervaring met de bescherming die het auteursrecht en modelrecht bieden aan werken van allerlei aard. Meer nog dan aan klassieke werken zoals boeken en andere geschriften, moet u hierbij denken aan de vormgeving van producten, spel- of programmaconcepten, databanken en andere informatieproducten en computerprogrammatuur.

Vondst adviseert en procedeert over alle denkbare kwesties in verband met het auteurs- en modelrecht. Zo adviseren wij over (en maken wij geregeld) licentieovereenkomsten, overdrachtsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en distributie- en agentuurovereenkomsten. Ook onze processuele bijstand kan betrekking hebben op een zeer breed spectrum van geschillen waarbij dit soort rechten zijn betrokken, zoals kwesties over inbreuk en geldigheid, of over de nakoming of uitleg van contracten over deze rechten.