MERKEN

MERKEN

Vondst adviseert en procedeert over alle kwesties die verband houden met merkbescherming. Bij de ontwikkeling van merken adviseren wij over de beschikbaarheid en de geschiktheid van een voorgesteld merk. Wij dienen zelf geen merkaanvragen in, daartoe werken wij samen met merkengemachtigden in binnen- en buitenland. Daarnaast maken wij allerhande overeenkomsten in verband met de exploitatie van merken, zoals licentieovereenkomsten, distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten, co-branding- en andere samenwerkingsovereenkomsten.

Last, but not least, vertegenwoordigen wij onze cliënten in alle denkbare procedures in verband met merken, waaronder de verlening, de geldigheid, oppositie, opeising en veelal natuurlijk procedures over merkinbreuk. Onze bijstand in procedures strekt zich niet alleen uit tot de Nederlandse gerechten. Wij staan cliënten ook bij in procedures bij het Europese merkenbureau (EUIPO), het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast verlenen we onze cliënten bijstand met het coördineren van procedures voor andere buitenlandse gerechten, in samenwerking met buitenlandse advocaten. Wij adviseren ook over IE aspecten bij nationale en internationale fusies en overnames.