OCTROOIEN & TECHNOLOGIE

OCTROOIEN & TECHNOLOGIE

De octrooipraktijk van Vondst is vooral een procespraktijk. De advocaten van Vondst behandelen zowel nationale als internationale cross-border octrooizaken. Vondst adviseert en procedeert in het bijzonder op het gebied van farma & biotechnologie, chemie, werktuigbouw en IT. Vondst werkt samen met uitstekende Nederlandse octrooigemachtigdenkantoren en zoekt, als dat nodig is, per zaak de geschikte octrooigemachtigde. Vondst assisteert daarnaast bedrijven bij de (cross- border) exploitatie van hun octrooien en technologische know how, onder meer door het begeleiden van licentieonderhandelingen, technologietransacties en R&D samenwerkingen. Vanwege de farmaspecialisatie van het kantoor, is Vondst bij uitstek ervaren in het adviseren en procederen over typisch farmaceutische octrooirechtelijke kwesties, zoals rond de introductie van generieke geneesmiddelen, Aanvullende Beschermingscertificaten, en over uitvindingen op het gebied van eerste en tweede medische indicaties, doseringsregimes en toedieningsvormen.

De octrooipraktijk van Vondst wordt vermeld in diverse internationale gidsen, zoals Chambers, LEGAL500, Managing Intellectual Property en IAM. De IAM gids 2017 zegt het volgende over de octrooipraktijk van Vondst: Applying current developments in case law to new situations is a forte” for forward-looking ensemble Vondst. The set has a glowing reputation for the results it routinely secures in high-profile cross-border patent litigation, with the pharmaceutical and medical devices sectors particular bastions of strength. “A really pleasant guy to work with”, Otto Swens “is timely and thorough, very hands-on and a stellar litigator”. Ricardo Dijkstra’s intricate knowledge of pharmaceutical law, regulatory and marketing issues makes him a steadfast ally in all manner of contentious situations. The pair win praise for their “attention to detail and willingness to take the additional step”. They recently successfully fought Teva’s corner in a case involving the issue of a paediatric extension of an SPC for orphan medicinal products that were removed from the Orphan Drug Register.