IT

IT

 

Informatietechnologie (IT) en de toepassing ervan is zeer complex en constant in ontwikkeling. Vondst bundelt een enthousiast team met jarenlange, specifieke ervaring met IT-recht. Hierdoor is Vondst in staat om haar cliënten op kundige en efficiënte wijze door IT-projecten te leiden, zowel in de voorbereidings-, totstandkomings- en beëindigingsfases als in conflictsituaties.

De advocaten binnen de IT-praktijk van Vondst houden zich onder meer bezig met advisering, het opstellen en onderhandelen van contracten en assistentie bij conflicten, in en buiten rechte, meer in het bijzonder op het gebied van:

  • sourcing
  • cloud computing
  • IT-projecten, agile en waterval
  • licenties, implementatie, onderhoud, beheer, exit
  • (IT-)aanbestedingsrecht
  • het opzetten en beëindigen van samenwerkingen
  • distributie en andere commerciële contracten
  • de bescherming van technologie en informatie
  • illegaal softwaregebruik en audits
  • internet, e-commerce en domeinnamen.

Onze cliënten zijn te vinden in alle geledingen van de economie. Tot onze cliënten behoren onder meer commerciële dienstverleners, financiële instellingen, woningbouwcoöperaties, zorgverleners, IT-dienstverleners, overheden, fabrikanten en softwareontwikkelaars.

Chamber & Partners:

Clients applaud the firm’s “great legal knowledge” and “tremendous experience.”

“The lawyers are very easy to approach; you can deal with them very quickly. They respond quickly and the advice is all very practical. It’s almost like talking to an in-house colleague.