PRIVACY

PRIVACY

 

Ondernemingen verwerken talloze persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor marketing, onderzoek of productontwikkeling. Voor verwerking gelden strikte regels. Op overtreding staan hoge boetes. Ondernemingen staan voor de uitdaging de verwerking van persoonsgegevens beheersbaar te houden. Dat vergt een aanpak op basis van een reële risico-inschatting. Die risico-inschatting zal onder meer basis moeten vinden in de wet, de marktgebruiken en de gezichtspunten en de uitvoeringspraktijk van de toezichthouders. Vondst bundelt een diepgaande kennis en ervaring met al deze aspecten. Daarom is Vondst bij uitstek geschikt om werkbare oplossingen aan te reiken. Een strikte wetstoepassing waar vereist, een flexibele benadering waar mogelijk.

De advocaten binnen de privacypraktijk van Vondst houden zich onder meer bezig met advisering op het gebied van:

 • compliance met wet- en regelgeving, waaronder de AVG en ePV
 • verwerkersovereenkomsten
 • boetes, schade en aansprakelijkheid
 • handhaving door toezichthouders
 • datalekken
 • (online) marketing
 • internationaal dataverkeer
 • cloudcomputing
 • informatiebeveiliging
 • profilering, statistiek en onderzoek
 • uitvoeren 0-metingen en PIAs
 • opstellen privacy policies, Standard Operational Procedures, etc.
 • internet of things, smart devices
 • klokkenluidersregeling

De advocaten van Vondst hebben meerdere malen met succes cliënten bijgestaan in handhavingszaken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de ACM. Vondst adviseert diverse cliënten op strategisch niveau over compliance met de AVG. Desgewenst geeft Vondst ook ondersteuning op operationeel vlak.

Chamber & Partners:

“The team works day and night and has excellent response times. It processes requests within the same day and has fantastic knowledge. All the lawyers are creative and think outside the box.”     

“Its really great to work with. The lawyers have excellent language skills and a very thorough approach.”