EXPERTISE

OCTROOIEN & TECHNOLOGIE

De octrooipraktijk van Vondst is vooral een procespraktijk. De advocaten van Vondst behandelen zowel nationale als internationale cross-border octrooizaken.


LEES MEER

MERKEN

Vondst adviseert en procedeert over alle kwesties die verband houden met merkbescherming. Bij de ontwikkeling van merken adviseren wij over de beschikbaarheid en de geschiktheid van een voorgesteld merk.


LEES MEER

FARMA & LIFE SCIENCES

De farmaceutische en biotechnologische industrie kenmerken zich door sterke concurrentie en omvangrijke en zich snel ontwikkelende regelgeving.


LEES MEER

AUTEURSRECHT & VORMGEVING

Vondst heeft een ruime ervaring met de bescherming die het auteursrecht en modelrecht bieden aan werken van allerlei aard.


LEES MEER

IT

Informatietechnologie (IT) en de toepassing ervan is zeer complex en constant in ontwikkeling. Vondst bundelt een enthousiast team met jarenlange, specifieke ervaring met IT-recht.


LEES MEER

KWEKERSRECHT

Een bijzonder onderdeel van de praktijk van Vondst vormt het werk voor bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling of exploitatie van plantaardig uitgangsmateriaal, in de sectoren sierteelt, fruitteelt en zadenveredeling.


LEES MEER

PRIVACY

Ondernemingen verwerken talloze persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor marketing, onderzoek of productontwikkeling. Voor verwerking gelden strikte regels.


LEES MEER